Na preporuku Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija RH, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. utvrdilo je da Pokladni običaj loparski maškari ima svojstvo kulturnog dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara te je 26. siječnja 2021. doneseno Rješenje temeljem kojeg je ovaj običaj upisan u Registar kulturnih dobara RH – na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-7450, a kao nositelji nematerijalnog kulturnog dobra navedeni su Općina Lopar, Centar za kulturu Lopar, Turistička zajednica Općine Lopar i OŠ Ivana Rabljanina Rab. U obrazloženju Rješenja, između ostalog, je navedeno:

„Loparski maškari na otoku Rabu posebna su pojava u kontekstu pokladnih običaja u Hrvatskoj. Riječ je o sasvim živoj tradiciji, koja je još određena pravilima koja izviru iz same lokalne zajednice. Premda je njeno ishodište vjerojatno starije, pamti se kontinuitet tijekom posljednjih sto i pedeset godina. Ovaj običaj generira međuodnos dva, u ovom slučaju, konkurentna dijela naselja Lopar, odnosno Sajužane (koji žive na južnom dijelu mjesta) i Samorčane (smještene na sjeveru)…“

….“Kao i kod mnogih sličnih običaja i u Loparu se vjerovalo da se radi o tjeranju negativnih sila. No, za današnje Loparane važnija je ideja obnove lokalne zajednice koja se, kao i drugdje, događa kroz naglašavanje svih sastavnica i kvaliteta društvenih odnosa. Za malenu otočku skupinu na Rabu to je od iznimnog značaja, kao što je ova tradicija značajna u kontekstu hrvatske tradicijske baštine.“

Ovime je okončava višegodišnja procedura koju su pokrenuli Centar za kulturu Lopar, Općina Lopar i Turistička zajednica Općine Lopar te je Pokladni običaj loparski maškari, uz Podmorsku arheološku zonu na Sorinju, drugo zaštićeno kulturno dobro na području Općine Lopar te, uz Umijeće pripreme rapske torte, drugo zaštićeno nematerijalno kulturno dobro na području čitavog otoka Raba.