Pozivamo sve zainteresirane za korištenje prostora Sportske dvorane Lopar da nas kontaktiraju putem e-maila czk@lopar.com ili na tel. broj 0989377330.

Korištenje dvorane od 12. do 31. prosinca biti će bez naknade. Javite se i rezervirajte svoj termin!

Dokumenti:

JAVNI  POZIV

za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje sportske dvorane u Loparu

 

Centar za kulturu Lopar poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje sportske dvorane Lopar (u daljnjem tekstu: dvorana).

Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja općine Lopar ali i sportske udruge i grupe građana izvan općine Lopar koje su zainteresirane za korištenje dvorane od 12. prosinca 2022. godine.

Prostori dvorane koji se daju na korištenje ili najam jesu:

  • velika sportska dvorana sa tribinom
  • mala multimedijalna dvorana
  • pripadajuće svlačionice sa sanitarnim čvorovima.

 

  1. TERMINI I DEFINIRANJE RASPOREDA KORIŠTENJA DVORANE

Raspored korištenja Dvorane dogovora se s Ravnateljem Centra za kulturu gospodinom Davidom Hrabrićem putem broja telefona 098/937-7330.

 

  1. INFORMACIJE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sportska dvorana se u razdoblju od 12. prosinca do 31. prosinca 2022. daje na korištenje bez naknade.

Svi korisnici dvorane morat će se strogo pridržavati Pravilnika o korištenju sportske dvorane Lopar te temeljem istog usvojenog Kućnog reda korištenja sportske dvorane izvješenog na oglasnoj ploči u samoj dvorani i na web stranici Centra za kulturu Lopar.

Svi zainteresirani mogu ispuniti Obrazac prijave za korištenje dvorane i poslati ga na email czk@lopar.com.

Potencijalni korisnici koji imaju status udruge ili druge pravne osobe ispunjavaju predviđen obrazac kojega potpisom ovjerava odgovorna osoba, a grupe građana posebni obrazac kojega potpisuje predstavnik grupe koji na sebe preuzima odgovornost za zastupanje grupe.

 

Zahtjevi za iskazivanje interesa i prijavu zaprimat će se zaključno do 23. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.