Kako bi se djecu od malih nogu senzibiliziralo za različite umjetničke izričaje i potaklo ih na kreativno izražavanje, 2015. godine pokrenut je projekt Gradim svoj svijet u sklopu kojega su organizirane brojene pojedinačne likovno – kreativne, dramske i glazbene  radionice za najmlađe, ali i ciklusi koncipirani po principu rada na zajedničkom projektu koji je rezultirao izložbom ili intervencijom u javnom prostoru kao primjerice ciklusi Kreativna plovidba (2017.), Izrada keramičkih ukrasa (2018.), Mozaikom do ljepšeg i ugodnijeg okoliša (2018.), Osnove lončarstva (2019.)  Frendovska klupa (2019.). U sklopu ovog projekta kroz godine su održani desetci raznovrsnih radionica i ciklusa, a mnogi od njih provedeni su u suradnji sa školom i vrtićem.