Unatoč nepostojanju kino dvorane, od 2016. godine ustanova je prikazivala nekoliko ciklusa dokumentarnih filmova na otvorenome i u zatvorenome. Zahvaljujući kupnji digitalne kino opreme koja je većim dijelom financirana sredstvima Ministarstva kulture RH, namjera je pokrenuti projekt Kino na plaži te, kada se ostvare prostorni preduvjeti, redovitu kino – prikazivačku djelatnost i tijekom zimskih mjeseci.