Od 2016. godine ustanova je prikazala nekoliko ciklusa dokumentarnih filmova na otvorenome i u zatvorenome prostoru. Otvaranjem Sportske dvorane Lopar, u studenome 2022., stekli su se preduvjeti za prikazivačku djelatnost (kino) u prostoru multimedijalne dvorane na prvome katu. U planu je korištenje i montažne digitalne kino opreme koja je prije nekoliko godina nabavljena sredstvima Ministarstva kulture RH.